PRESS

Vi välkomnar dig som i proffesionellt syfte vill besöka Swefit Expo.

 

För oss är det viktigt att ett proffesionellt agerande sker före-under-efter Swefit Expo evengemang vilket gör att vi vill försäkra oss om att parter som verkar i ett kommersiellt sammanhang följer de riktlinjer som finns genom att skicka in nedanstående uppgifter till press@swefitexpo.se

  1. En kopia av en vidimerad skriftlig beställning på ditt uppdrag från din uppdragsgivare.
  2. Två stycken PDF-kopior eller länkar till publicerade artiklar gjorda under de senaste 12 månaderna.
  3. Ett nytaget passfoto eller liknade.
  4. Vid socialamedier som kanal skall namnet på kanalen anges samt antalet följare.

Efter godkännande erhålls en passerkod i digital form som skall uppvisas i samband med din närvaro.